Skip til primært indhold

Støtteforening

Hospice Fyn Støtteforening blev stiftet i 1999 med det formål at arbejde for oprettelsen af et hospice i Odense.

Oprindelig blev støtteforening stiftet i 1999 med det formål at arbejde for oprettelsen af et hospice i Odense.

Nu, hvor Hospice Fyn er bygget og i drift, indsamles der midler til glæde og gavn for Hospice Fyns beboere, pårørende, frivillige og personale.

Om Hospice Fyn Støtteforening

Hospice Fyn Støtteforening blev stiftet den 18. marts 1999 med det formål at virke for oprettelse af et fynsk hospice i Odense.

I januar måned 2002 besluttede Fyns Amtsråd at oprette et hospice i Odense i samarbejde med Hospice Fyn Støtteforening.

Dette førte til etablering af den selvejende institution "Hospice Fyn", som stod for opførelsen og den daglige drift.

Hospice Fyn Støtteforening har udpeget 3 medlemmer til "Hospice Fyn's" bestyrelse.

Støtteforeningen vil i de kommende år arbejde på:

  • at skaffe økonomiske ressourcer via enkeltpersoner, virksomheder, institutioner, fonde m.m.
  • at støtte det frivillige arbejde på "Hospice Fyn"
  • at give tilskud til specielt inventar og udsmykning af "Hospice Fyn"
  • at yde legater til fremme af forskning og efter/videreuddannelse af palliativ behandling og pleje
  • at yde tilskud til patienter og pårørende med specielle behov og ønsker.

Hospice Fyn Støtteforening arbejder fortsat på at få så mange medlemmer som muligt, så foreningen fremover kan blive en støtte og hjælp for det nye hospice som har fået navnet "Hospice Fyn".

Vi vil løbende følge udviklingen omkring "Hospice Fyn" og gennem nyhedsbreve holde vore medlemmer orienteret.

Vil du være medlem af Hospice Fyns Støtteforening?

Du kan tegne dig som medlem af Hospice Fyn Støtteforening ved at indsende oplysninger om navn og adresse til:

Hospice Fyn Støtteforening
v/sekretær Kirsten Hansen
Promonadebyen 2, 5 sal
5000 Odense C

Du vil herefter modtage indbetalingskort til kontingentbetaling og fremover modtage vore nyhedsbreve.

Kontingentet er:

  • Enkeltpersoner - 75 kr. årligt.
  • Ægtepar - 100 kr. årligt.
  • Foreninger, virksomheder m.fl. - 300 kr. årligt.

Vi modtager meget gerne gaver, der vil blive brugt på "Hospice Fyn" til gavn for patienter, pårørende og personale.

Kontaktoplysninger

Formand

Poul Martin Bossow, tlf. 66 14 36 77

Sekretær

Kirsten Hansen, tlf. 5189 4510

APPFWU01V